بازیهای ورزشی

بازیهای ورزشی

Big Beach Sports
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
Active Life: Extreme Challenge Bundle with MatHave fun on the beach with your family and friends competing in six easy to play sports designed specifically for the Wii.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
پاپ بر روی ساحل با خانواده و دوستان خود را در شش رقابت آسان به بازی های ورزشی به طور خاص برای رشته مهندسی طراحی شده است.

کلمات کلیدی: عکس ، حتما بخوانید ، سرگرمی ، بازی